Monday, 10 October 2011

Program Jawakhir 2011 (BM 2 SPM) Sajak Mengintai Ruang Insaf

Set 1

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mengintai Ruang Insaf

Semakin berat kejahilan
terpikul di bahu
semakin jauh perjalanan
memburu nur-Mu.

Sewaktu berlari di padang hidup
kerap kakiku tersandung selirat akar
tubuhku tercalar duri pidana
ancala mulia makin kabur
dan menghilang.

Sekadar songsong aksara kata
tanpa kembali ke hujung makna,
“Apakah dalam sarat khilaf
masih terbuka ruang untuk
dianugerahkan keinsafan?”

Rabb,
moga pintu taubat-Mu terbuka
sebelum api dari bara itu menyala.


Shukri Abdullah
Sesudah Hujan Dahlia, 2002
Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.(a) Apakah maksud rangkap pertama sajak di atas?
[2 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi perbuatannya walaupun menyedari kesilapannya?
[4 markah]

(c) Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas.
[3 markah]


Jawapan Set 1 (Sajak : Mengintai Ruang Insaf)

(a) Maksud rangkap pertama:
- Penyajak dapat merasakan bahawa sukar untuk mendapat petunjuk daripada Tuhan apabila berada dalam keadaan tidak berilmu.
[2 markah]


(b) Faktor-faktor:
- Gagal mengawal diri sendiri
- Pengaruh kawan-kawan lama semasa berada dalam kejahilan
- Pandangan negatif masyarakat atas perubahan dirinya
- Tidak mendapat sokongan moral ahli keluarga yang lain
[4 markah]


(c) Pengajaran :
- Kita haruslah berusaha untuk mengelakkan diri daripada kejahilan
- Kita hendaklah insaf dan bertaubat jika telah melakukan kesilapan
- Kita hendaklah menjauhi perkara-perkara yang jahat
[3 markah]
Set 2

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mengintai Ruang Insaf

Semakin berat kejahilan
terpikul di bahu
semakin jauh perjalanan
memburu nur-Mu.

Sewaktu berlari di padang hidup
kerap kakiku tersandung selirat akar
tubuhku tercalar duri pidana
ancala mulia makin kabur
dan menghilang.

Sekadar songsong aksara kata
tanpa kembali ke hujung makna,
“Apakah dalam sarat khilaf
masih terbuka ruang untuk
dianugerahkan keinsafan?”

Rabb,
moga pintu taubat-Mu terbuka
sebelum api dari bara itu menyala.


Shukri Abdullah
Sesudah Hujan Dahlia, 2002
Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.(a) Apakah maksud ‘tubuhku tercalar duri pidana’?
[2 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah tindakan yang patut kita lakukan untuk mengelakkan diri melakukan perbuatan yang salah dan berdosa?
[3 markah]

(c) Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak di atas.
[4 markah]


Jawapan Set 2: (Sajak : Mengintai Ruang Insaf)

(a) Maksud:
- Penyajak banyak melakukan kesilapan dan kejahatan sepanjang usianya
[2 markah]


(b) Tindakan:
- Berhijrah ke arah kebaikan
- Menuntut ilmu
- Berkawan dengan orang yang baik dan berilmu
- Sentiasa berdoa semoga Tuhan menerima taubat kita
[3 markah]


(c) Nilai murni:
- Berilmu : ilmu dapat menghilangkan kejahilan
- Ketakwaan : takut kepada Tuhan akan menghalang manusia daripada melakukan kejahatan
- Keinsafan : seseorang yang mengakui kesalahan yang dilakukannya dan berazam untuk tidak mengulanginya dan berharap mendapat petunjuk daripada Tuhan.
[4 markah]Set 3

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mengintai Ruang Insaf

Semakin berat kejahilan
terpikul di bahu
semakin jauh perjalanan
memburu nur-Mu.

Sewaktu berlari di padang hidup
kerap kakiku tersandung selirat akar
tubuhku tercalar duri pidana
ancala mulia makin kabur
dan menghilang.

Sekadar songsong aksara kata
tanpa kembali ke hujung makna,
“Apakah dalam sarat khilaf
masih terbuka ruang untuk
dianugerahkan keinsafan?”

Rabb,
moga pintu taubat-Mu terbuka
sebelum api dari bara itu menyala.


Shukri Abdullah
Sesudah Hujan Dahlia, 2002
Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.(a) Apakah maksud rangkap kedua sajak di atas?
[2 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah tindakan anda untuk membetulkan kesalahan yang telah anda lakukan?
[3 markah]

(c) Nyatakan pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas.
[4 markah]

Jawapan Set 3: (Sajak : Mengintai Ruang Insaf)

(a) Maksud rangkap kedua:
- Sepanjang hayatnya, penyajak menderita atas kejahatannya
- Hatinya terus gelap dan dia semakin jauh daripada rahmat Tuhan
[2 markah]


(b) Tindakan:
- Bertaubat untuk meninggalkan perbuatan tersebut
- Berdoa agar Tuhan mengampunkan dosa saya
- Menjauhkan diri daripada golongan yang melakukan perbuatan jahat
[3 markah]


(c) Pengajaran:
- Kita hendaklah sentiasa menjauhi perbuatan yang berdosa
- Kita hendaklah insaf atas kesilapan dan kejahatan yang telah dilakukan
- Kita hendaklah selalu muhasabah diri agar kesilapan lalu dapat ditinggalkan
- Kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Tuhan semoga pintu taubat sentiasa terbuka
[4 markah]

No comments:

Post a Comment